De pijlers van SSCM zijn safety, consultancy en management.

Veiligheid en consultancy
SSCM uniek als het gaat om de integratie van veiligheid in het ontwerp(proces). SSCM is de grondlegger van veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen. SSCM adviseert op onder meer op het gebied van veiligheid bij de ontwikkeling van omgevingen, woonkernen en bedrijventerreinen en infrastructuur. SSCM begeleidt uitdagende projecten -en processen voor de sectoren bouw, infrastructuur & industrie.
Lees meer over Safety Consultancy

Veiligheid en procesmanagement
Vanuit een geïntegreerde visie op veiligheid en procesmanagement creëren we oplossingen waarin synergie ontstaat tussen mens en omgeving. Wij geloven dat voor optimale resultaat een nauwe samenwerking met stakeholders essentieel is. Redeneren vanuit belangen en zoeken naar de gemeenschappelijke delers liggen hier ten grondslag.
Lees meer over Proces Management

Veiligheid en ontwerpproces
Een (ontwerp)proces is een iteratief proces, dat vraagt om commitment van alle betrokken partijen. Deze samenwerking geven wij in ontwerptrajecten actief vorm door gebruikers en opdrachtgevers te laten meedenken en mede -ontwikkelen. Oplossingen worden hierdoor in essentie relevanter en breder gedragen, wat een efficiënte implementatie bevordert.

Opdrachtgevers
SSCM werkt voor ministeries, provincies, milieudiensten, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, (zorg) instellingen,  aannemers en universiteiten. Onze disciplines zijn veiligheid, procesmanagement en integraal ontwerpers.

> Lees meer over onze Historie