SSCM adviseert en geeft sturing aan processen en projecten op het gebied van veiligheid. Dit doen wij vanuit de visie dat een passend advies en sturing alleen plaats vindt als alle partijen zich bewust zijn van het belang van veiligheid. Een goede wisselwerking met onze opdrachtgevers is daarom een pre. 

Processen managen met gebruikmaking van kennis
Passend betekent dat wij afstemmen op de context. Zowel in procesmatige als inhoudelijke zin. We zijn daarbij altijd kritisch en adviseren met beide benen op de grond. Onze opdrachtgevers moeten na de totstandkoming kunnen zeggen: “dit is ons plan!”.

Kennisontwikkeling en kennisdeling
Wij zijn voorloper op het gebied van veiligheid. Wij hebben tools ontwikkeld die landelijk worden toegepast. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen in onze werkvelden op de voet. Het groeiende belang van veiligheid in complexe projecten houden wij voortdurend in de gaten en spelen daar op in met creatieve out of the box oplossingen. Deze oplossingen verwerken in onze tools en delen onze ervaringen graag met u middels masterclasses en publicaties.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op via s.i.suddle@sscm.nl of 06-300 76869 voor meer informatie.