Het (nieuwe) logo van SSCM straalt dynamiek en spiritualiteit uit.

Het logo bestaat uit drie nauw met elkaar verbonden opgelichte onderdelen van het rondtollende gewaad van een dansende derwesh, die haar oorsprong vindt bij de Sufi-geleerde Hazrat Maulana Jalal-ud-Din Rumi R.A. De drie onderdelen van het logo presenteren enerzijds de pijlers van SSCM (safety, consultancy en management), anderzijds de pijlers van de mystieke leer (liefde, spiritualiteit, licht en relatieve kennis). Wij zijn niet alleen geïnspireerd door het mystieke, maar zijn ook van mening dat de pijlers naadloos met elkaar verbonden zijn. Daarom passen we de combinatie van beide toe in projecten en in de omgang met onze opdrachtgevers. Hiermee biedt SSCM een bijzondere toegevoegde waarde aan de opdrachtgever, de gebruiker en de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat u schittert en niet wij.

Tenslotte heeft het logo de vorm van een tulp. De tulp staat voor vrede, rust en enthousiasme. In het logo is gekozen voor lichte grijstinten. Deze symboliseren eenvoud en harmonie op allerlei niveaus, want eenvoud siert de kunst. Op deze wijze vereenvoudigen en doorgronden wij uw vraag op een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door onze inzet heeft u naast een waardevol plan, ook een waardevolle herinnering aan onze inzet.