SSCM heeft de gemeente Overbetuwe begeleid met het proces voor een veiligheidsgeïntegreerd ontwerp van de spoorzone. Kosteneffectiviteit van maatregelen speelde bij het vaststellen van het bestemmingsplan een belangrijke rol. Wij hebben de verantwoording van het groepsrisico voorbereid en bestuurlijk begeleid.

Opdrachtgever:
Gemeente Overbetuwe en DGMR

Jaar:
2009