In dit project hebben we de kosteneffectiviteit van maatregelen bepaald voor DGMR en gemeente Woerden. “Wat zijn de redelijkerwijs mogelijk te nemen veiligheidsverhogende maatregelen?” was de hoofdvraag van dit project. SSCM heeft hiertoe een methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is in Nederland, voor wat betreft externe veiligheid, voor het eerst toegepast en geoperationaliseerd bij dit stedenbouwkundig plan.

Opdrachtgever:
DGMR en gemeente Woerden

Jaar:
2008