SSCM heeft de provincie Zuid-Holland begeleid om de verantwoording groepsrisico middels veiligheidsgeïntegreerd bouwen in te vullen. Hiervoor hebben wij een checklist ontwikkeld voor ruimtelijke plannen. Draagvlak bij en procesmatige afstemming met betrokkenen (intern en extern) stond hierin centraal. De checklist wordt gebruikt door de provincie als toetsingskader voor de verantwoording van het groepsrisico bij milieuvergunningen en ruimtelijke plannen. De checklist heeft ook een kaderscheppende rol voor gemeenten, een leidraad waaraan zij moeten houden voor het treffen van maatregelen.

Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland

Jaar:
2010