Wat zijn de beweegredenen om te starten met ongevalsonderzoek? Deze vraag heeft SSCM beantwoord door het input leveren aan een seminar. In dit seminar is zin van ongevalsonderzoek vanuit het politiek-bestuurlijk en integraal veiligheidskundig perspectief behandeld. SSCM heeft zowel de samenstelling van de workshop vormgegeven, alsmede een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de workshop.

Opdrachtgever:
DelftTopTech

Jaar:
2009