SSCM is als consultant en procesbegeleider veiligheid betrokken geweest bij diverse ontwerpateliers. De centrale vraag bij de ontwerpateliers was hoe veiligheid het beste geïntegreerd kan worden in het programma van eisen voor de verdere ontwikkeling. SSCM heeft voor de projectleider van het ontwikkelingsplan aangestuurd op veiligheidsaspecten i.r.t. ruimtelijke ordening.

Opdrachtgever:
Provincie Utrecht

Jaar:
2009