SSCM heeft inhoudelijk bijgedragen aan een workshop op het gebied van de verantwoording van het groepsrisico voor de DCMR. SSCM heeft zich vooral gericht op de samenwerking tussen de disciplines milieu en hulpverlening en rampenbestrijding bij de verantwoording van het groepsrisico. Tijdens de workshop zijn de beleidsuitgangspunten voor de gemeente Rotterdam samen met de betrokkenen bepaald.

Opdrachtgever:
DCMR

Jaar:
2010