SSCM heeft inhoudelijk bijgedragen aan een workshop op het gebied van de verantwoording van het groepsrisico voor de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). SSCM heeft zich vooral gericht op de samenwerking tussen de disciplines milieu en hulpverlening en rampenbestrijding bij de verantwoording van het groepsrisico. Ook is de omgang met knelpunten i.h.k.v. de verantwoording aan bod gekomen. Hierbij zijn concrete praktijk-voorbeelden inzake ruimtelijke plannen behandeld.

Opdrachtgever:
Milieusamenwerking Regio Arnhem

Jaar:
2010