Binnen het kennisproject “Waterrobuust Bouwen” is in samenwerking met de bouwpartners gewerkt aan het samenstellen van mogelijke maatregelen voor waterrobuust bouwen (zowel nat- als droogteschade). De uitvoering van het kennisproject ‘Waterrobuust Bouwen’ is opgepakt door de consortiumpartners van het kennisplatform “Beter Bouw en Woonrijp Maken”. SSCM is als kostenexpert betrokken bij dit project, waarbij ook workshops door SSCM zijn begeleid. Tenslotte heeft SSCM een artikel hierover gepubliceerd.

Opdrachtgever:
Grontmij

Jaar:
2008