SSCM heeft een contourennotitie en een basisprocedure voor het externe veiligheidsbeleid opgesteld. Alle beleidsuitgangspunten vanuit de ruimtelijke ordening zijn geanalyseerd. Gekeken is of een veilige leefomgeving gecreëerd wordt door o.a. het ruimtegebruik rondom risicovolle locaties / transportassen te optimaliseren en door externe veiligheid vroegtijdig meenemen in ruimtelijke plannen en aanvragen voor milieuvergunningen door het opstellen van een uniform afwegingskader voor alle deelgemeenten in Rotterdam.

Opdrachtgever:
DCMR

Jaar:
2010