SSCM heeft een workshop ontwikkeld voor de ruimtelijke ordenaars, projectontwikkelaars, ambtenaren rampenbestrijding en hulpdiensten. De workshop had een karakter van een ontwerpatelier, waarin de aanwezigen aan de hand van learning-by-doing de complexe stof zich eigen maakten.

Opdrachtgever:
Provincie Drenthe

Jaar:
2008