SSCM heeft procesmatig het Programmabureau Incident Management van Rijkswaterstaat begeleid. De werkprocessen van multidisciplinaire inpassing van Incident Management voor de brandweer, GHOR, politie en andere ketenpartners zijn op elkaar afgestemd.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Jaar:
2010