SSCM heeft dit project procesmatig ondersteund. SSCM heeft met de regiogemeenten bekeken hoe de beleidsvrije ruimte van externe veiligheidsbeleid binnen de regio Noord-West Utrecht kan worden ingevuld. Met het proces voor de totstandkoming van de visie is een gezamenlijk kader gesteld voor het meewegen van externe veiligheid bij het ruimtelijke beleid, verkeer en vervoer, milieuvergunningen en rampenbestrijding.

Opdrachtgever:
Milieudienst Noord-West Utrecht

Jaar:
2009