SSCM is door de aannemerscombinatie A4all (VolkerWessels, Heijmans en Boskalis) ingehuurd ten behoeve van de procesbegeleiding en advisering van integrale veiligheid en tunnelveiligheid bij de realisatie van de A4 Delf-Schiedam. SSCM heeft het bouwplan voor de landtunnel procesmatig begeleid en opgesteld. Op dit moment ligt de nadruk op de procesbegeleiding en inhoudelijke totstandkoming van het integrale veiligheidsplan voor het gehele tracé (de tunnel, verdiepte en de half-verdiepte ligging) en het veiligheidsbeheerplan voor de tunnel.

Opdrachtgever:
A4all / de aannemerscombinatie VolkerWessels, Heijmans en Boskalis

Jaar:
2011-2012