Vanuit de vigerende Kaders en Richtlijnen voor integrale veiligheid is het project N9 door SSCM procesmatig begeleid. In het project is daarnaast een integraal veiligheidsplan en –dossier voor het project opgesteld door SSCM. Vanuit RWS is invulling gegeven aan de rol van coördinator integrale veiligheid in de realisatiefase, waarin de veiligheidscultuur binnen het projectteam is bewaakt.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Jaar:
2010-2011