SSCM heeft de kadernota voor de gemeente Den Haag procesmatig begeleid. Afstemming met DSO (Dienst Stedelijke ontwikkeling) en DSB (Dienst Stadsbeheer) was nodig om een veilige leefomgeving te creëren door o.a. het ruimtegebruik rondom risicovolle locaties / transportassen te optimaliseren. Hiervoor is een uniform afwegingskader in het kader van ruimtelijke plannen en aanvragen voor milieuvergunningen voor de gemeente met de betrokkenen opgesteld. Nuchter omgaan met risico’s was hierbij het uitgangspunt.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Jaar:
2009