SSCM heeft gemeente Den Haag procesmatig en inhoudelijk ondersteund bij de organisatorische borging van veiligheid binnen de gemeente. De ondersteuning heeft geleid dat de vraag en aanbod van expertise binnen de gemeente op het gebied van veiligheid op elkaar aansluiten. Beschrijvingen van werkprocedures en -processen voor de betrokken afdelingen van gemeente Den Haag zijn in overleg met de betrokkenen in kaart gebracht.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Jaar:
2009