In dit project is in het kader van het nieuwe Bouwbesluit 2012 een handleiding gemaakt hoe veilig onderhoud aan gebouwen in het ontwerpproces kan worden meegenomen. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking van architecten met de onderhoudsbedrijven. Het project is tot stand gekomen met een grote bijdrage van branche verenigingen.

Opdrachtgever:
HBA, BNA, Delft TopTech

Jaar:
2011