In het kader van het ontwikkelen van een afwegingskader integrale veiligheid is door SSCM een aantal workshops georganiseerd. Het doel van de workshop was kennis van de interne stakeholders van BAM Wegen te bundelen om de contouren van het afwegingsmodel te schetsen.

Opdrachtgever:
BAM Wegen

Jaar:
2011