SSCM is met name als procesbegeleider betrokken in dit project om uiteenlopende belangen van de stakeholders te behartigen. Samen met de gemeente, de architecten en de projectontwikkelaar is gekeken hoe stedenbouwkundig veiligheid geïntegreerd kan worden in het ontwerpproces.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Jaar:
2008