Ten behoeve van de programmafinanciering externe veiligheid 2011-2014 zijn zgn. IPO-projecten gedefinieerd. Dit is gezamenlijk met de opdrachtgever gedaan om zo veel mogelijk draagvlak te creëren bij partijen. De IPO projecten vormen een uitgangspunt om externe veiligheid te borgen in organisaties.

Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland

Jaar:
2010