SSCM heeft een tweedaagse cursus verzorgd op het gebied van meervoudig ruimtegebruik bij het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Alle procesmatige en inhoudelijke facetten voor het realiseren van complexe projecten waarbij meervoudig ruimtegebruik centraal staat zijn aan bod gekomen. Tenslotte is stilgestaan voor het opstellen adviezen externe veiligheid voor ruimtelijke plannen.

Opdrachtgever:
NIVF

Jaar:
2010