Veiligheid wordt begrepen als het wordt beleefd. SSCM initieert het bewustwordingsproces van veiligheid. Dit resulteert in een integrale adviezen die zijn toegesneden op uw vraag, waarin het proces centraal staat.

Ontwerpen met veiligheid zien wij als middel om het bewustwordingsproces te stimuleren en het proces te managen. SSCM heeft daarom het veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen ontwikkeld, een unieke praktisch toepasbaar concept dat de integratie van veiligheid in het ontwerp(proces) mogelijk maakt.

Safety consultancy omvat daarnaast vele producten en opgaven. SSCM werkt aan opgaven van inbreiding, uitbreiding, transformatie, regionaal ontwerp, beleid, supervisie en strategische gebieds- en/of infrastructuurontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in het maken van de volgende producten: visies, bouwplannen, veiligheidsbeheerplannen, haalbaarheidstudies, quick-scans, ontwerptools, ruimtelijke onderbouwingen, integrale veiligheidsplannen, veiligheidsverantwoordingen aan de hand van systems engineering.

Wij adviseren op strategisch niveau (bedrijfsvisie en strategisch handelen), tactisch niveau (procesoverzicht, -samenhang en -inzicht), en operationeel niveau (procedureontwikkeling).

Een selectie uit onze veiligheidsdisciplines:

  • Integrale veiligheid
  • Tunnelveiligheid
  • Veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen
  • Arbeidsveiligheid
  • Externe veiligheid

Tenslotte hebben we ruime ervaring met het begeleiden, het opzetten en het uitvoeren van (wetenschappelijke) onderzoeken.