Voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Campina Terrein langs het spoor in Woerden heeft SSCM de verantwoording van het groepsrisico bestuurlijk en ambtelijk begeleid. Er is aandacht geschonken aan de integratie van maatregelen die woon- en zorgfuncties op het Campina Terrein mogelijk maakt.

Opdrachtgever:
Hollands Midden

Jaar:
2012