SSCM heeft het proces begeleid bij de gemeente Delft voor de visie ontwikkeling externe veiligheid. Het proces van de visieontwikkeling heeft geleid tot commitment met en inzicht in elkaars belangen en mogelijkheden tot sturing van de betrokken partijen. De visie is in samenwerking met de partners / betrokkenen van afdelingen binnen de gemeente gezamenlijk ontwikkeld in verband met een breed draagvlak.

Opdrachtgever:
Gemeente Delft

Jaar:
2008