Door het gewest Gooi en Vechtstreek is een bijeenkomst georganiseerd over de externe veiligheidsrisico's van gevaarlijke stoffen over het spoor. Een van de speerpunten van deze bijeenkomst was het analyseren van de mogelijkheden om (steden)bouwkundige maatregelen te treffen in de omgeving. SSCM heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de bijeenkomst.

Opdrachtgever:
Gooi en Vechtstreek

Jaar:
2008