SSCM is als consultant betrokken geweest bij de overbouwing van de Nijmeegseweg ter hoogte van de Gelredome. In het project is een quick-scan uitgevoerd om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te bestuderen waarin veiligheid als ontwerpopgave is meegenomen. Maatregelen zijn gescand en de kosten hiervan zijn in kaart gebracht.

Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem

Jaar:
2010