SSCM is als consultant betrokken geweest bij dit project. SSCM heeft een integraal advies voor het gemeentebestuur geformuleerd voor het al dan niet door laten gaan van de uitbreiding van Van der Valk Hotel. De nut, noodzaak en (economische) consequenties en veiligheidsrisico’s van de A2, de spoorlijn en de vaarweg zijn in kaart gebracht.

Opdrachtgever:
Gemeente Breukelen

Jaar:
2009